Dịch vụ thuê ngoài nhân sự 

Dịch Vụ Thuê Ngoài Nhân Sự

Lợi ích của khách hàng

- Giảm chi phí và công việc liên quan đến hoạt động nhân sự như tuyển dụng, khen thưởng, quản lý nhân sự, thủ tục làm BHXH, phúc lợi và quy trình trả lương.

- Dễ dàng tuyển dụng được số lượng nhân viên, kỹ thuật viên có tay nghề cao trong thời gian ngắn.

- Hình thành đội ngũ làm việc tay nghề cao, có hiểu biết về văn hóa công ty trong thời gian ngắn với chi phí thấp.

- Nguồn lao động ổn định, luôn đảm bảo có sự thay thế và bổ sung khi cần thiết.

Lĩnh vực nhân sự cung cấp

- Nhân viên, kỹ thuật viên làm việc dài hạn toàn thời gian tại các nhà máy, xí nghiệp, các công ty, dự án.

- Cung ứng chuyên viên, nhân viên làm việc ngắn hạn cho các dự án, công ty.

- Cung ứng nguồn nhân sự theo yêu cầu đặc thù của khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật.

Nguồn nhân sự đa dạng, phạm vi toàn quốc

- Đại An am hiểu sâu sắc về luật pháp, về văn hóa, tính cách của người Việt Nam, có mạng lưới tuyển dụng, huấn luyện trong phạm vi toàn quốc và trên nhiều kênh khác nhau.

- Tùy theo nhu cầu của khách hàng, nguồn nhân sự của Đại An có thể đáp ứng các yếu tố văn hóa vùng miền hay văn hóa làm việc toàn cầu.

Dịch vụ ủy thác tính lương

Hệ thống quản lý quốc tế được áp dụng trong quy trình tính lương sẽ là một công cụ hoàn hảo nhất mang đến cho khách hàng một dịch vụ ủy thác tính lương chuyên nghiệp.

Dịch vụ tuyển dụng

Với cách tiếp cận dựa trên những mối quan hệ và kinh nghiệm trên thị trường Việt Nam, thông qua hệ thống tìm kiếm và đánh giá tích cực để đảm bảo khả năng phù hợp với công việc và văn hóa, chúng tôi phát hiện và tuyển dụng các ứng viên tốt nhất thuộc mọi cấp độ cho các doanh nghiệp.

Dịch vụ tuyển dụng
03/12/2016 | Dịch Vụ Thuê Ngoài Nhân Sự

Với cách tiếp cận dựa trên những mối quan hệ và kinh nghiệm trên thị trường Việt Nam, thông qua hệ thống tìm kiếm và đánh giá tích cực để đảm bảo khả năng phù hợp với công việc và văn hóa, chúng tôi phát hiện và tuyển dụng...

Dịch vụ ủy thác tính lương
03/12/2016 | Dịch Vụ Thuê Ngoài Nhân Sự

Hệ thống quản lý quốc tế được áp dụng trong quy trình tính lương sẽ là một công cụ hoàn hảo nhất mang đến cho khách hàng một dịch vụ ủy thác tính lương chuyên nghiệp.

Lợi ích của khách hàng
05/08/2016 | Dịch Vụ Thuê Ngoài Nhân Sự

- Giảm chi phí và công việc liên quan đến hoạt động nhân sự như tuyển dụng, khen thưởng, quản lý nhân sự, thủ tục làm BHXH, phúc lợi và quy trình trả lương. - Dễ dàng tuyển dụng được số lượng nhân viên, kỹ thuật viên có tay...

Lĩnh vực nhân sự cung cấp
05/08/2016 | Dịch Vụ Thuê Ngoài Nhân Sự

- Nhân viên, kỹ thuật viên làm việc dài hạn toàn thời gian tại các nhà máy, xí nghiệp, các công ty, dự án. - Cung ứng chuyên viên, nhân viên làm việc ngắn hạn cho các dự án, công ty. - Cung ứng nguồn nhân sự theo yêu cầu đặc thù của...

Nguồn nhân sự đa dạng, phạm vi toàn quốc
05/08/2016 | Dịch Vụ Thuê Ngoài Nhân Sự

- Đại An am hiểu sâu sắc về luật pháp, về văn hóa, tính cách của người Việt Nam, có mạng lưới tuyển dụng, huấn luyện trong phạm vi toàn quốc và trên nhiều kênh khác nhau. - Tùy theo nhu cầu của khách hàng, nguồn nhân sự của Đại...Khách hàng của chúng tôi